Skip to content

Ocena Echinacea angustifolia w doświadczalnych infekcjach rinowirusów czesc 4

11 miesięcy ago

462 words

Przy tych założeniach, w próbie 50 osobników na aktywną grupę terapeutyczną, z 100 osobnikami w grupie placebo, zostanie wykryte 20-procentowe zmniejszenie częstości zakażenia lub 35-procentowe zmniejszenie całkowitego wyniku objawów, z dwoma dwustronny błąd typu I wynoszący 0,05 i moc 80 procent. Ocena skuteczności w modelu eksperymentalnym zakładała, że pacjenci byli jednakowo wrażliwi na badany wirus i że wszyscy byli zakażeni tym samym patogenem. Osobników, u których stwierdzono retrospektywnie, że mają ostre miana przeciwciał większe niż 1: 4 lub u których wirusowy patogen układu oddechowego wyizolowano z próbki do płukania nosa w dniu 0, wyłączono, zgodnie z protokołem, z analizy danych.
Pierwszorzędowym punktem końcowym fazy profilaktycznej badania (tj. Leczenia echinaceą od dnia badania -7 do dnia badania 5) było porównanie odsetka ochotników, którzy zostali zakażeni rinowirusem w każdej grupie z odsetkiem zakażonym w grupie placebo. Grupa. Dokonano tego w sześciu porównaniach parami z użyciem analizy chi-kwadrat. Analizę tę uzupełniono o wieloczynnikową analizę regresji logistycznej, która obejmowała jako współzmienne wyjściowe miano przeciwciał, wyjściowe stężenie interleukiny-8 w próbce z wymazem z nosa, wiek, płeć i rasę. Pierwszorzędowym punktem końcowym dla pacjentów otrzymujących echinaceę jako leczenie (tj. Ochotnicy leczeni echinaceą tylko z prowokacji wirusami do dnia badania 5) było porównanie całkowitego wyniku objawów u zakażonych osobników w każdej grupie leczenia z całkowitym wynikiem objawów dla zakażonych osobników w grupie placebo. Porównanie to przeprowadzono za pomocą analizy wariancji, uzupełnionej o wielokrotną analizę regresji logistycznej, jak opisano powyżej.
Planowe analizy wtórne obejmowały ocenę różnych grup badanych pod kątem wpływu na przypadki zaistnienia przeziębienia, wpływ ilościowego miana wirusa w wydzielinach nosowych, wpływ na indywidualne objawy oraz wpływ na leukocyty wielojądrzasto-ziarniakowe i interleukinę-8 jako markery stanu zapalnego w obrębie nosa.
Wszystkie podane wartości P są obustronne i nieskorygowane dla wielu testów. Przeprowadzono tymczasową analizę bezpieczeństwa po wyładowaniu każdej kohorty z badania; nie przeprowadzono tymczasowej analizy skuteczności.
Wyniki
Analiza fitochemiczna ekstraktów
Analizy wykazały, że nadkrytyczny ekstrakt dwutlenku węgla nie zawierał polisacharydów, ale zawierał 73,8 procent alkamidów; 60% ekstraktu etanolu zawiera 48,9% polisacharydów i 2,3% alkamidów; a 20-procentowy ekstrakt etanolu zawierał 42,1% polisacharydów i tylko 0,1% alkamidów. Testy na pochodne kwasu kawowego wykazały, że 60-procentowy ekstrakt etanolu zawierał 0,16 mg na mililitr cynyny; jednak echinakozyd nie był wykrywalny w żadnym ekstrakcie.17 Szczegóły dotyczące wyników fitochemicznych znajdują się w dodatkowym dodatku. Powtarzające się analizy leczenia w trakcie badania zapewniły, że skład zabiegów pozostanie stały.
Osoby badane
Rysunek 1. Rysunek 1. Schemat przepływu pokazujący dystrybucję badanych osób poddanych badaniu i zapisanych
[patrz też: poradnia psychologiczna rzeszów, badanie inr cena, metronidazol tabletki dopochwowe ]
[przypisy: ortomix lublin, jak obliczyć rozmiar stanika, metronidazol tabletki dopochwowe ]

0 thoughts on “Ocena Echinacea angustifolia w doświadczalnych infekcjach rinowirusów czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: transport medyczny Gdańsk[…]