Skip to content

Ocena Echinacea angustifolia w doświadczalnych infekcjach rinowirusów ad

11 miesięcy ago

447 words

Wolontariusze podatni na rinowirus 39, o czym świadczy miano przeciwciał neutralizujących surowicę 1: 4 lub mniej, zostali zaproszeni do udziału. Pisemną świadomą zgodę, w formie zatwierdzonej przez Komitet ds. Badania Ludzkiego Uniwersytetu w Wirginii, uzyskano od wszystkich ochotników przed udziałem w badaniu, a uczestnicy otrzymywali rekompensatę za uczestnictwo. Badanie leku
Preparaty Echinacea do badań opracowano z pojedynczego korzenia E. angustifolia. Materiał korzeniowy ekstrahowano nadkrytycznym dwutlenkiem węgla, 60 procentowym etanolem lub 20 procentowym etanolem w celu wytworzenia trzech różnych preparatów. Placebo do badania zawierało mieszaninę napojów alkoholowych, benzoesanu denatonium (250 ppm) i wody z kranu. Zabiegi podawano trzy razy dziennie w postaci 1,5-ml nalewki zawierającej równowartość 300 mg korzenia echinacei. 437 ochotników przydzielono losowo w blokach, aby otrzymać jeden z siedmiu trybów leczenia (opisanych poniżej), aby zapewnić, że schematy będą równomiernie rozłożone w trakcie badania. Uczestnicy i cały personel badawczy z University of Virginia byli ślepi na zadania grupowe, dopóki wszystkie dane nie zostały zebrane i przesłane do statystyka badań.
Przeprowadzanie badania
Sześć kohort ochotników badano w okresie od maja 2002 r. Do marca 2004 r. Liczba osób w pierwszych pięciu kohortach wynosiła od 69 do 84; 45 ochotników zapisało się do szóstej kohorty. Badanie podzielono na fazę profilaktyki (dzień -7 do czasu ekspozycji wirusa w dniu 0) i fazę leczenia (prowokacja wirusem do dnia 5). W każdej kohorcie było siedem możliwych zadań terapeutycznych, z ekstraktem dwutlenku węgla, ekstraktem 60 procentowym lub 20 procentowym ekstraktem podawanym podczas obu faz lub z placebo podczas fazy profilaktycznej i ekstraktem dwutlenku węgla, 60 procentowym ekstraktem lub 20 procentowym ekstraktem podczas fazy leczenia. Grupa kontrolna otrzymywała placebo w obu fazach okresu badania. Wolontariusze przyjęli przypisane im badane leki jako ambulatoryjne w dniach od -7 do 0. W dniu 0, wszyscy bezobjawowi ochotnicy byli prowokowani rinowirusem typu 39, a następnie izolowani w poszczególnych pokojach hotelowych do końca badania. Pomiędzy prowokacją wirusową a porankiem 5 dnia badania oceniano poziomy objawów u pacjentów codziennie rano i wieczorem, a płukanie nosa wykonywano każdego ranka po zakończeniu oceny objawów. Około trzy tygodnie po prowokacji wirusami wszyscy ochotnicy powrócili na miejsce badania, aby pobrać krew do badania na obecność przeciwciała przeciwko rinowirusowi typu 39.
Ocena zgodności
Znana ilość badanego leku została dostarczona w fazie profilaktyki, a zgodność oceniano poprzez pomiar ilości zwróconych leków. Personel badawczy dozował i obserwował spożycie wszystkich leków podczas fazy leczenia.
Ocena oślepienia
Adekwatność procedur oślepiania badania została oceniona na podstawie odpowiedzi badanych na pytanie, które leki badane, które przyjęły ( aktywne , placebo lub nie wiem )
[patrz też: apteka internetowa tania, osteon świdnica, nfz sanatoria lista oczekujących ]
[patrz też: britport, ketrel lek, osteon świdnica ]

0 thoughts on “Ocena Echinacea angustifolia w doświadczalnych infekcjach rinowirusów ad”