Randomizowane badanie kliniczne blokerów wapniowych (Lidoflazine) w leczeniu osób po zawale serca ad 5

Jednak częstość występowania powikłań sercowo-naczyniowych - to znaczy niedociśnienia tętniczego, drugiego niekrytycznego zatrzymania lub obu - była istotnie różna w grupie otrzymującej lidoflazynę i przyjmującej placebo (69 vs. 60%, P = 0,02). Powikłania sercowo-naczyniowe rzadko zapobiegały infuzji eksperymentalnej: 90 procent grupy otrzymującej lidoflazynę i 93 procent grupy otrzymującej placebo otrzymało pełną pierwszą dawkę. Spośród osób wciąż żyjących i śpiących osiem godzin po resuscytacji, 89% z 182 pac...

Udostępnianie leków przeciwmalarycznych w Stanach Zjednoczonych

Opowieści o malarii obfitują wśród podróżników w Afryce, a to konto jest typowe. Ktoś, kto jest daleko od niezawodnej opieki zdrowotnej, nagle spłaszcza się gorącem i szalejącym bólem głowy. Nawet po otrzymaniu profilaktyki przeciwmalarycznej, odwiedzający może wyobrazić sobie swój krwioobieg rojący się od pasożyta, który powoduje 9 procent wszystkich zgonów w Afryce. Bez testów laboratoryjnych nie można jednoznacznie ustalić diagnozy. Następnym krokiem dla niektórych podróżnych, w tym cytowanego wyżej cytowanego ...

Modafinil spowodowany nadmierną sennością związaną z zaburzeniem snu typu Shift-Work ad 7

Istotne znaczenie miały trzy z siedmiu zmiennych skuteczności w pamiętnikach pacjentów (tabela 2). W porównaniu z placebo, 200 mg modafinilu zmniejszyło maksymalny poziom senności podczas nocnej pracy (P <0,001 dla zmiany wartości wyjściowej vs. placebo) i poziomu senności podczas dojazdu do domu (P = 0,01) i 25 procent mniej pacjentów otrzymujących modafinil zgłosił, że miał wypadek lub blisko wypadków podczas dojeżdżania do domu (P <0,001). Leczenie modafinilem podczas nocnych zmian nie miało statystycznie istotnego wpływ...

Klasyfikator oskrzelowy genomiczny do diagnostycznej oceny raka płuca cd 6

W swoim badaniu Ito i współpracownicy (wydanie z 12 maja) zaobserwowali zmniejszenie zarówno aktywności, jak i ekspresji deacetylaz histonowych (HDAC), zwłaszcza HDAC2, u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Ponadto aktywność odwrotnie korelowała z nasileniem POChP.
Enzymy modyfikujące histon odgrywają istotną rolę w regulacji genów.2 Równowaga między acetylacją histonową a deacetylacją wydaje się być kluczowa dla normalnego wzrostu komórek. Zakłócenie któregokolwiek z tych mechanizmów m...

Najnowsze zdjęcia w galerii stomatologiabielskobiala:

331#nadczynność tarczycy u mężczyzn , #nietolerancja kazeiny , #pierwsze światła poranka , #jak obliczyć rozmiar stanika , #rezonans szczecin , #dział lecznictwa uzdrowiskowego , #steadicam allegro , #szynowanie zębów cena , #zakład opiekuńczo pielęgnacyjny , #olx lwówek śląski ,