Wykluczenie ostrego zawału mięśnia sercowego - perspektywa wielostronnej weryfikacji 12-godzinnej strategii dla pacjentów z niskim ryzykiem ad 5

Wykorzystaliśmy te wskaźniki jako wcześniejsze prawdopodobieństwa dla naszych prognoz dotyczących pacjentów niskiego ryzyka i wysokiego ryzyka w zestawie walidacyjnym. Czułość i specyfika okresów obserwacji
Spośród 316 pacjentów w zestawie derywacyjnym, którzy mieli ostry zawał mięśnia sercowego, 304 (96 procent) spełniało kliniczne kryteria dla tej diagnozy lub miało nawracający ból niedokrwienny podczas pierwszych 12 godzin hospitalizacji, a 314 (99 procent) spełniało kryteria kliniczne lub miał nawracające b...

Wykluczenie ostrego zawału mięśnia sercowego - perspektywa wielostronnej weryfikacji 12-godzinnej strategii dla pacjentów z niskim ryzykiem ad 7

Trzech innych pacjentów zmarło z przyczyn innych niż choroba niedokrwienna serca: jedna z zatorowością płucną (pięć dni po przyjęciu), jedna z chorobą naczyniowo-mózgową (sześć dni po przyjęciu) i jedna z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej (dziewięć dni po przyjęciu) . Spośród 763 kandydatów na 12-godzinny okres obserwacji, którzy przeżyli hospitalizację, nieinatalne zagrażające życiu powikłania wystąpiły tylko w 3 (0,4%) (ryc. 3). W jednym wstrząs kardiogenny wywołany tamponadą osierdziową powstał podc...

Diagnoza z rozmazu krwi ad

Częściej rozmaz jest ważnym narzędziem w diagnostyce różnicowej i wskazaniu dalszych niezbędnych badań. Rozmaz krwi może odgrywać istotną rolę w szybkiej diagnozie pewnych określonych zakażeń. W przeciwnym razie jego główne role leżą w diagnostyce różnicowej niedokrwistości i trombocytopenii oraz w identyfikacji i charakteryzowaniu białaczki i chłoniaka. Niedokrwistość
U pacjentów z niedokrwistością, badania rozmazu krwi inicjowane przez lekarza zwykle przeprowadza się w odpowiedzi na cechy kliniczne lub ni...

Najnowsze zdjęcia w galerii stomatologiabielskobiala:

331#do okulisty bez skierowania , #nadczynność tarczycy u mężczyzn , #nietolerancja kazeiny , #pierwsze światła poranka , #jak obliczyć rozmiar stanika , #rezonans szczecin , #dział lecznictwa uzdrowiskowego , #steadicam allegro , #szynowanie zębów cena , #zakład opiekuńczo pielęgnacyjny ,