Aktywność deacetylazy histonowej i POChP

W swoim badaniu Ito i współpracownicy (wydanie z 12 maja) zaobserwowali zmniejszenie zarówno aktywności, jak i ekspresji deacetylaz histonowych (HDAC), zwłaszcza HDAC2, u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Ponadto aktywność odwrotnie korelowała z nasileniem POChP.
Enzymy modyfikujące histon odgrywają istotną rolę w regulacji genów.2 Równowaga między acetylacją histonową a deacetylacją wydaje się być kluczowa dla normalnego wzrostu komórek. Zakłócenie któregokolwiek z tych mechanizmów molekularnych związane było z rozwojem raka. Zid...

Atorwastatyna u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych hemodializie ad 5

Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu LDL na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586. Przy randomizacji mediana poziomu cholesterolu LDL wynosiła 121 mg na decylitr (3,13 mmol na litr) w grupie z atorwastatyną i 125 mg na decylitr (3,23 mmol na litr) w grupie placebo. Po czterech tygodniach w grupie otrzymującej atorwastatynę mediana stężenia cholesterolu LDL wyniosła 72 mg na decylitr (1,86 mmol na litr, mediana zmiany w stosunku do wartości wyjściowej, -42%). W grupie placebo poziom cholesterolu LDL pozostał zasadniczo niezmieniony (120 mg na decylitr [3,10 mmol na litr], m...

Ocena Echinacea angustifolia w doświadczalnych infekcjach rinowirusów ad 7

Metody stosowane do ekstrakcji materiału roślinnego w naszym badaniu dały ekstrakty o różnych stężeniach tych domniemanych składników aktywnych. Żaden z ekstraktów nie miał wykrywalnego wpływu na infekcję lub chorobę rinowirusa. Produkty Echinacea dostępne w Stanach Zjednoczonych są wytwarzane z korzeni, całej rośliny lub części nadziemnych E. angustifolia, E. pallida lub E. purpurea. Produkty te można formułować jako sproszkowany materiał roślinny, nalewki alkoholowe, preparaty herbaty lub prasowany sok z części nadziemnych. Różnice w gatunkach, czę...

Do podnoszenia scieków na wysokosc kilku metrów moga byc stosowane pompy turbinowe

Jestem niezmiernie zaniepokojony implikacjami komentarzy Esmail w jego artykule Perspektywy na temat Harolda Shipmana (wydanie z 5 maja) 1: Esmail domaga się bardziej otwartego podejścia do lekarzy i lepszych systemów monitorowania ich pracy. Dame Janet Smith, sędzia, który przewodniczył dochodzeniu Shipman, jeszcze głośniej wypowiadał się o potrzebie zwiększenia regulacji zawodu. Ale jeśli ktoś zapyta, która grupa lekarzy Shipman była typowa, odpowiedź brzmi: nie ma. Shipman rzeczywiście był jednorazowym seryjnym mordercą, który przypadkiem był lekarzem. Niewątpliwie ...

Najnowsze zdjęcia w galerii stomatologiabielskobiala:

331#olx reda , #stanozolol cena , #lekarz od płuc , #do okulisty bez skierowania , #nadczynność tarczycy u mężczyzn , #nietolerancja kazeiny , #pierwsze światła poranka , #jak obliczyć rozmiar stanika , #rezonans szczecin , #dział lecznictwa uzdrowiskowego ,