Skip to content

Diagnoza z rozmazu krwi cd

11 miesięcy ago

499 words

W panelu C, owalocytoza południowo-wschodniej Azji wykazuje umiarkowaną poikilocytozę, z poikilocytami, w tym kilkoma owalocytami (strzałki). Panel D pokazuje niedokrwistość hemolityczną z mikroangiopatią wynikającą z leczenia cyklosporyną, z licznymi fragmentami krwinek czerwonych. Wszystkie okazy zostały poplamione plamą May-Grünwald-Giemsa. W niedokrwistościach hemolitycznych kształt czerwonych krwinek ma istotne znaczenie diagnostyczne. Niektóre typy niedokrwistości hemolitycznej powodują tak charakterystyczny rozmaz krwi, że rozmaz często wystarcza do postawienia diagnozy. Dotyczy to dziedzicznej eliptocytozy (która jest rzadko związana z anemią) (ryc. 1A) (pokaz slajdów jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org), dziedziczna piropikililoza (ryc. 1B) i Azji Południowo-Wschodniej owalocytoza, charakterystyczny typ odziedziczonej anemii hemolitycznej występującej często w niektórych częściach Azji Południowo-Wschodniej, a obecnie jest również obserwowany w Europie i Ameryce Północnej w wyniku imigracji (ryc. 1C). Obecność sferocytów nie jest swoiście diagnostyczna, ponieważ może to wynikać z dziedzicznej sferocytozy, autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej lub niedokrwistości hemolitycznej alloimmunologicznej (np. Choroby hemolitycznej noworodka lub opóźnionej reakcji transfuzji). Niemniej jednak, uwzględnienie cech klinicznych, wraz z wynikami bezpośredniego testu antyglobulinowego, u pacjentów z sferocytami będzie ogólnie wskazywać na prawidłową diagnozę.
Mikrosferocyty (tj. Komórki, które są zarówno hiperchromiczne, jak i znacznie zmniejszone, a zatem i mające średnicę) mogą być obecne w niewielkiej liczbie u pacjentów z anemią hemolityczną sferocytarną, ale są również charakterystyczne dla oparzeń i niedokrwistości hemolitycznej z mikroangiopatią. Wykrycie mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej (ryc. 1D) ma istotne znaczenie kliniczne, ponieważ ten rodzaj niedokrwistości może wskazywać na nadciśnienie związane z ciążą, rozsiane nowotwory, przewlekłe rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, zespół hemolityczno-mocznicowy lub zakrzepową plamicę małopłytkową; dwa ostatnie warunki wymagają pilnej diagnozy, aby można było rozpocząć odpowiednie zarządzanie. W niedokrwistości hemolitycznej z mikroangiopatią badanie rozmazu krwi jest również ważne dla potwierdzenia liczby płytek krwi, ponieważ fragmenty krwinek czerwonych i płytki krwi mogą mieć podobną wielkość. Większość zautomatyzowanych instrumentów nie może tego rozróżnienia. Mniejszość zautomatyzowanych przyrządów, które mierzą zarówno wielkość, jak i współczynnik załamania małych cząstek w próbce krwi, może dokonać tego rozróżnienia i może być wykorzystana do wykluczenia fragmentacji krwinek czerwonych; jednakże, chociaż fragment flag na takich instrumentach jest wrażliwy, nie jest on konkretny. W związku z tym nadal zaleca się rozmaz krwi do celów walidacji.2 Cechy rozmazu krwi podobne do tych obserwowanych w niedokrwistości hemolitycznej mikrobiologicznej są również cechą mechanicznej niedokrwistości hemolitycznej, na przykład związanej z przeciekającą sztuczną zastawką, i dostarczają ważnych dowodów na tę przyczynę. niedokrwistości hemolitycznej.
Rycina 2. Rycina 2. Zmiany w komórkach czerwonych w różnych typach niedokrwistości hemolitycznej. Rozmaz krwi w panelu A obrazuje ostrą hemolizę w niedoborze dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), z obecnością komórki ugryzienia lub keratocytów (strzałka)
[przypisy: zdrowie gov, poradnia chorób metabolicznych, poradnia leczenia bolu ]
[podobne: ortomix lublin, jak obliczyć rozmiar stanika, metronidazol tabletki dopochwowe ]

0 thoughts on “Diagnoza z rozmazu krwi cd”