Skip to content

Diagnoza z rozmazu krwi ad

11 miesięcy ago

479 words

Częściej rozmaz jest ważnym narzędziem w diagnostyce różnicowej i wskazaniu dalszych niezbędnych badań. Rozmaz krwi może odgrywać istotną rolę w szybkiej diagnozie pewnych określonych zakażeń. W przeciwnym razie jego główne role leżą w diagnostyce różnicowej niedokrwistości i trombocytopenii oraz w identyfikacji i charakteryzowaniu białaczki i chłoniaka. Niedokrwistość
U pacjentów z niedokrwistością, badania rozmazu krwi inicjowane przez lekarza zwykle przeprowadza się w odpowiedzi na cechy kliniczne lub nieprawidłowo wykonaną pełną morfologię krwi. Obecność żółtaczki niewyjaśnionej, szczególnie jeśli występuje również niezwiązana hiperbilirubinemia, jest dodatkowym powodem do badania wymazu z krwi. Rozpoczęte od laboratorium badania rozmazu krwi u pacjentów z niedokrwistością są zwykle wynikiem polityki laboratoryjnej, zgodnie z którą rozmaz krwi jest zlecany, gdy stężenie hemoglobiny jest nieoczekiwanie niskie. Tę politykę należy zachęcać, ponieważ rozważanie rozmazu krwi i wskaźników czerwonych krwinek jest logicznym pierwszym krokiem w badaniu jakiejkolwiek niewyjaśnionej niedokrwistości.1 Rozpoczęcie rozmazu jako testu odruchowego oznacza również, że kolejna próbka krwi nie ma które należy podjąć w tym celu.
Nowoczesne zautomatyzowane instrumenty przekazują cenne informacje na temat natury anemii. Dostarczają nie tylko liczby krwinek czerwonych, średniej objętości komórek, średniej hemoglobiny komórkowej (miara średniej ilości hemoglobiny w pojedynczej komórce czerwonej) i średniego stężenia hemoglobiny w komórce (miara średniego stężenia hemoglobiny w komórka), ale także nowsze zmienne, które dostarczają informacji, które wcześniej można było uzyskać jedynie z rozmazu krwi. Te zmienne zwykle obejmują szerokość dystrybucji czerwonych krwinek, która koreluje z rozmazem krwi z anizocytozą, i mogą one również obejmować szerokość rozkładu hemoglobiny i odsetki komórek hipochromicznych i hiperchromowych, które korelują z anizochromazą, niedoborem tlenu i hiperchromią. Różnorodne histogramy i wykresy rozrzutu dają wizualną reprezentację cech czerwonych krwinek. Możliwe jest wykrycie zwiększonej liczby komórek hiperchromowych (sferocytów lub komórek o nieregularnym skurczeniu), małych komórek hiperchromowych (mikrosferocyty), komórek mikrocytarnych o niskiej wartości, dużych komórek normochromowych (zazwyczaj hemoglobinowanych makrocytów) i makrofitów o niskiej wartości (zarówno retikulocytów, jak i dysplastycznych krwinek czerwonych) .
Pomimo tego bogactwa informacji, nadal istnieją nieprawidłowości morfologiczne, które są kluczowe w diagnostyce różnicowej niedokrwistości i które można określić jedynie na podstawie rozmazu krwi. Szczególnie ważne jest wykrywanie zmian w kształcie komórki i wtrętach czerwonych krwinek, takich jak ciałka Howella-Jolly ego (fragmenty jądrowe), ciałka Pappenheimera (granulki zawierające hemosyderynę) i bazofiliowego stipowania lub punktacji bazofilii (zmienione rybosomy).
Niedokrwistość hemolityczna
Rycina 1. Rycina 1. Niedokrwistości hemolityczne scharakteryzowane przez różne typy poikilocytów. W panelu A rozmaz krwi wykazuje dziedziczną eliptocytozę, z licznymi eliptocytami i mniejszą liczbą owalocytów. Panel B pokazuje dziedziczną piropoikilocytozę; występuje uderzająca poikilocytoza, z eliptocytami, owalocytami i fragmentami
[hasła pokrewne: badanie inr cena, korekta oczu cena, przychodnia aon ]
[więcej w: do okulisty bez skierowania, przychodnia aon, nietolerancja kazeiny ]

0 thoughts on “Diagnoza z rozmazu krwi ad”