Skip to content

Atorwastatyna u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych hemodializie ad 5

11 miesięcy ago

496 words

Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu LDL na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586. Przy randomizacji mediana poziomu cholesterolu LDL wynosiła 121 mg na decylitr (3,13 mmol na litr) w grupie z atorwastatyną i 125 mg na decylitr (3,23 mmol na litr) w grupie placebo. Po czterech tygodniach w grupie otrzymującej atorwastatynę mediana stężenia cholesterolu LDL wyniosła 72 mg na decylitr (1,86 mmol na litr, mediana zmiany w stosunku do wartości wyjściowej, -42%). W grupie placebo poziom cholesterolu LDL pozostał zasadniczo niezmieniony (120 mg na decylitr [3,10 mmol na litr], mediana zmiany w stosunku do wartości wyjściowej, -1,3%) (Figura 2).
Podstawowe wyniki
Rysunek 3. Rysunek 3. Szacowana skumulowana częstość występowania złożonego pierwotnego punktu końcowego. Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki Pierwotnych i Wtórnych Punktów Końcowych. Skumulowana częstość występowania pierwotnego punktu końcowego wyniosła 12,6 procent na rok i 31,9 procent na 3 lata w grupie z atorwastatyną, w porównaniu z 11,2 procentami i 30,5 procentami odpowiednio w grupie placebo (Figura 3). Względna redukcja ryzyka zapewniana przez aktywne leczenie, w porównaniu z placebo, wynosiła 8 procent (współczynnik ryzyka, 0,92, 95 procent przedziału ufności, 0,77 do 1,10, P = 0,37). Podobna liczba pacjentów zmarła z przyczyn sercowych w dwóch grupach (20 procent w grupie z atorwastatyną i 23 procent w grupie placebo, ryzyko względne, 0,81, przedział ufności 95 procent, 0,64 do 1,03, P = 0,08). Jedenaście procent (70) pacjentów z grupy atorwastatyny miało nieinatalny zawał mięśnia sercowego, w porównaniu z 12 procentami (79) osób z grupy placebo (względne ryzyko, 0,88, przedział ufności 95 procent, 0,64 do 1,21, P = 0,42 ). Więcej pacjentów (27) zmarło na udar w grupie z atorwastatyną niż w grupie placebo (13, ryzyko względne, 2,03, przedział ufności 95%, 1,05 do 3,93, P = 0,04). Udar niekrytyczny rozkładał się jednakowo w obu grupach (33 pacjentów w grupie leczonej atorwastatyną i 32 pacjentów w grupie placebo, ryzyko względne, 1,04, przedział ufności 95%, 0,64 do 1,69, P = 0,89) (tabela 2).
Drugorzędne wyniki
Śmierć z wszystkich przyczyn była podobna w obu grupach (48 procent w grupie z atorwastatyną, w porównaniu z 50 procentami w grupie placebo, ryzyko względne, 0,93, przedział ufności 95 procent, 0,79 do 1,08, P = 0,33). Ze względu na znaczenie nominalne ryzyko wszystkich zdarzeń związanych z sercem uległo zmniejszeniu o 18% w grupie leczonej atorwastatyną, przy całkowitej częstości występowania wynoszącej 33% w porównaniu z 39% w grupie placebo (względne ryzyko 0,82; 95-procentowy przedział ufności, 0,68 do 0,99, P = 0,03) (tabela 2). Wynik ten wynikał głównie z różnic w częstości pomostowania aortalno-wieńcowego i przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Częstość wszystkich zdarzeń naczyniowo-mózgowych połączonych w grupie otrzymującej atorwastatynę nie różniła się od częstości występowania w grupie placebo (względne ryzyko, 1,12, 95% przedział ufności, 0,81 do 1,55, P = 0,49) (tabela 2).
Przyleganie, tolerancja i niekorzystne zdarzenia
Średni (. SD) czas ekspozycji na placebo wynosił 27,2 . 17,9 miesiąca (zakres od 0,03 do 70,2), a do atorwastatyny 28,5 . 18,6 miesiąca (zakres od 0,07 do 69,9). W grupie placebo 82% pacjentów przyjmowało badane leki bez przerwy, aw grupie z atorwastatyną 80% pacjentów
[podobne: zakład opiekuńczo pielęgnacyjny, stanozolol cena, metronidazol tabletki dopochwowe ]
[podobne: ortomix lublin, jak obliczyć rozmiar stanika, metronidazol tabletki dopochwowe ]

0 thoughts on “Atorwastatyna u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych hemodializie ad 5”